Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van OnlineSuccesRoute

Laatst bijgewerkt: 28-09-2023

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

  • “OnlineSuccesRoute”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst naar de samenwerking tussen Verhoogmedia, KVK [77985990], Maria Annastraatje 6c, 8911HP Leeuwarden en Webdesignsucces, Jan Piebengastrjitte 7, 8802CR Franeker, die gezamenlijk diensten aanbiedt op het gebied van marketing, webdesign en branding.

2. Betaling en Eigendom

  • Alle betalingen voor diensten geleverd door OnlineSuccesRoute moeten worden gedaan volgens de betalingsvoorwaarden die zijn overeengekomen tussen de klant en OnlineSuccesRoute.

  • De klant erkent en stemt ermee in dat de website die is ontworpen, ontwikkeld of beheerd door OnlineSuccesRoute eigendom blijft van OnlineSuccesRoute totdat de volledige betaling is ontvangen.

  • In geval van te late betaling behoudt OnlineSuccesRoute zich het recht voor om de website direct offline te halen totdat de betaling volledig is ontvangen.

3. Geen Garantie voor Marketing Diensten

  • De klant begrijpt en stemt ermee in dat OnlineSuccesRoute geen garanties biedt met betrekking tot de resultaten of effecten van de marketingdiensten die worden geleverd. De prestaties kunnen variĆ«ren afhankelijk van verschillende factoren, en OnlineSuccesRoute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige specifieke resultaten.

4. Toepasselijk Recht en Geschillen

  • Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

  • In het geval van geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zullen de partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen door middel van onderhandelingen. Als het geschil niet kan worden opgelost door onderhandelingen, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederlands.

5. Wijzigingen in de Voorwaarden

  • OnlineSuccesRoute behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden op het moment van publicatie op de website van OnlineSuccesRoute.

Door gebruik te maken van de diensten van OnlineSuccesRoute, verklaart de klant dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Hidde: +31 06 209 366 11
Michael: +31 06 828 706 95
Go to Top